Bạn đọc truy cập | Lưu phiên làm việc | Đóng phiên làm việc
Save Session Close Session
VTLS Chameleon iPortal
Home Keyword Heading Keyword Reserve Search Other Databases Expert Cart

Tìm nhanh
Điều kiện tìm kiếm:
Tất cả
Sách
Báo
Tạp chí

Set Session Filters

Active Filter Settings
No Active Filters

Tìm lướt
Điều kiện tìm kiếm:

Database:
UT General Collection

0 tài liệu trong giỏ của bạn.

Lịch sử tìm kiếm

Recommended Reading

Quick Links


Recent Additions
New Books List

Serial Collections
Newspapers
Periodicals

Reference & Special Collections
Maps
Videos
Government Publications
Music Scores
Audio Cassettes

Top News Stories
Wall Street Journal
New York Times
Time Magazine
Rolling Stone
Newsweek
IRS Documents

Thư viện Đại học Bách Khoa TP. HCM


Với nguồn lực thông tin khoa học kỹ thuật rất đa dạng về loại hình (tài liệu in ấn, tài liệu điện tử, … ) và phong phú về  chủng loại bao gồm: sách , tạp chí, báo cáo khoa học, luận văn, tiêu chuẩn kỹ thuật…  trên nhiều lĩnh vực: công nghệ thông tin, điện - điện tử, xây dựng, công nghệ hoá học, cơ khí, kỹ thuật giao thông, cơ điện tử, công nghệ vật liệu, công nghệ  sinh học…Thư viện Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TP. HCM luôn chào đón và phục vụ tất cả các bạn.

Để tra cứu tài liệu Thư viện, bạn đọc truy cập vào trang web: www.lib.hcmut.edu.vn. Có thể tìm theo tên sách, tên tác giả hoặc chủ đề, từ khoá (dưới dạng từ, cụm từ kết hợp với các toán tử của biểu thức Boolean như: AND, OR, NOT, NEAR).

Ngoài việc phục vụ mượn trả tài liệu, Thư viện còn cung cấp một số dịch vụ khác cho bạn đọc như: tìm tin theo chủ  đề, cung cấp thông tin theo yêu cầu, sao lưu tài liệu, tổ chức các lớp hướng dẫn sử dụng thư viện, các buổi thuyết trình, báo cáo chuyên đề…

Mọi ý kiến vướng mắc hoặc yêu cầu được chỉ dẫn, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo số điện thoại 8647256 (Ext: 5312) hoặc gửi e-mail về địa chỉ: thuviendhbk@lib.hcmut.edu.vn


Copyright © 2003 VTLS Inc. All rights reserved.
VTLS.com
Select Language