Bạn đọc truy cập | Lưu phiên làm việc | Đóng phiên làm việc
Save Session Close Session
VTLS Chameleon iPortal
Home Keyword Heading Keyword Reserve Search Other Databases Expert Cart

Tìm nhanh
Điều kiện tìm kiếm:
Tất cả
Sách
Báo
Tạp chí

Set Session Filters

Active Filter Settings
No Active Filters

Tìm lướt
Điều kiện tìm kiếm:

Database:
UT General Collection

0 tài liệu trong giỏ của bạn.

Lịch sử tìm kiếm

Recommended Reading
You searched UT General Collection - Tiêu đề : Quản trị tốt:
Bib Hit Count Scan Term
1   Quản trị tiếp thị toàn cầu / Hà Nam Khánh Giao
1   Quản trị tốt: Lý luận và thực tiễn: Sách chuyên khảo / Vũ Công Giao ... [và những người khác] đồng chủ biên.
1   Quản trị trong thời khủng hoảng / Peter Drucker; Hải Ninh dịch.
1   Quản trị và bảo mật mạng không dây / Trần Công Hùng.
1   Quản trị và phát triển kinh tế ở biển đông / Nguyễn Tác An chủ biên; Phan Minh Thụ, Nguyễn Thanh Vân, Tống Phước Hoàng Sơn.
1   Quản trị văn phòng / Nguyễn Hữu Tri chủ biên
1   Quản trị vận hành và chuỗi cung ứng / F. Robert Jacobs & Richard B. Chase; Nguyễn Đức Trí ... [và những người khác] dịch và hiệu đính.
1   Quản trị Windows Server 2003 / Quách Lượm
1   Quản trị xúc tiến thương mại trong xây dựng & phát triển thương hiệu : Sách chuyên khảo / An Thị Thanh Nhàn, Lục Thị Thu Hường.
1   Quảng cáo thoái vị & PR lên ngôi = The fall of advertising and the rise of PR / Al Ries...[và những người khác]

« 30 « 20 « 10 « Back  |  Forward » 10 » 20 » 30 »


Tìm lướt

Cơ sở dữ liệu:
Kiểu tìm:
Kiểu tìm: UT General Collection


Set Session Filters
Chọn danh sách dưới đây để quay lại:

Copyright © 2003 VTLS Inc. All rights reserved.
VTLS.com
Select Language