Bạn đọc truy cập | Lưu phiên làm việc | Đóng phiên làm việc
Save Session Close Session
VTLS Chameleon iPortal
Home Keyword Heading Keyword Reserve Search Other Databases Expert Cart

Tìm nhanh
Điều kiện tìm kiếm:
Tất cả
Sách
Báo
Tạp chí

Set Session Filters

Active Filter Settings
No Active Filters

Tìm lướt
Điều kiện tìm kiếm:

Database:
UT General Collection

0 tài liệu trong giỏ của bạn.

Lịch sử tìm kiếm

Recommended Reading
You searched UT General Collection - Tiêu đề : Quản trị & khởi nghiệp thương hiệu mở lối thành công
Bib Hit Count Scan Term
1   Quản trị & khởi nghiệp thương hiệu mở lối thành công
1   Quản trị chiến lược chuỗi cung ứng : 5 nguyên tắc đạt hiệu quả hoạt động tốt nhất / Shoshanah Cohen & Joseph Roussel; Như Hiền, Đỗ Huy Bình, Nguyễn Hoàng Dũng dịch; Lê Đức Thọ, Đỗ Huy Bình hiệu đính.
1   Quản trị chiến lược: Khái luận và các tình huống / Fred R. David; Lê Tấn Bửu ... [và những người khác] biên dịch và hiệu đính.
1   Quản trị chiến lược phát triển vị thế cạnh tranh / Nguyễn Hữu Lam chủ biên; Đinh Thái Hoàng, Phạm Xuân Lan
1   Quản trị chiến lược : Tập trung hay là chết : Tương lai của doanh nghiệp phụ thuộc vào điều này / Al Ries; Phương Thảo, Hoài Thanh, Mai Nga dịch.
1   Quản trị chiến lược toàn diện TQM & nhóm chất lượng / Đinh Bá Húng Anh chủ biên; Lê Hữu Hoàng.
1   Quản trị chiến lược trong nền kinh tế toàn cầu: Sách là giáo trình, bài giảng dùng để đào tạo Nhà Quản Trị các cấp cho các loại hình doanh nghiệp và các tổ chức khác. / Phạm Thị Thu Phương
1   Quản trị chiến lược trong nền kinh tế toàn cầu: Sách là giáo trình, bài giảng được sử dụng để trang bị kiến thức chuyên môn cho sinh viên ngành Quản Trị Kinh Doanh và là tài liệu tham khảo quan trọng dành cho Nhà Quản trị các cấp của các doanh nghiệp và các loại hình tổ chức khác / Phạm Thị Thu Phương
1   Quản trị chuỗi cung ứng hoàn hảo / Peter Bolstorff and Robert Rosenbaum; Ngọc Lý, Thúy Ngọc dịch; Ban biên tập tạp chí Quản trị Chuỗi cung ứng Việt Nam hiệu đính.
1   Quản trị công ty và giá trị của việc nắm giữ tiền mặt: Một nghiên cứu trên thị trường chứng khoán Việt Nam / Phạm Quang Thắng

« 30 « 20 « 10 « Back  |  Forward » 10 » 20 » 30 »


Tìm lướt

Cơ sở dữ liệu:
Kiểu tìm:
Kiểu tìm: UT General Collection


Set Session Filters
Chọn danh sách dưới đây để quay lại:

Copyright © 2003 VTLS Inc. All rights reserved.
VTLS.com
Select Language