Bạn đọc truy cập | Lưu phiên làm việc | Đóng phiên làm việc
Save Session Close Session
VTLS Chameleon iPortal
Home Keyword Heading Keyword Reserve Search Other Databases Expert Cart

Tìm nhanh
Điều kiện tìm kiếm:
Tất cả
Sách
Báo
Tạp chí

Set Session Filters

Active Filter Settings
No Active Filters

Tìm lướt
Điều kiện tìm kiếm:

Database:
UT General Collection

0 tài liệu trong giỏ của bạn.

Lịch sử tìm kiếm

Recommended Reading
Sắp xếp theo:
Tăng dần Giảm dần
   Clear Subset
You searched UT General Collection - Mọi nơi: M02 Y18 AND Mọi nơi: M02 Y18
Thiết lập trước | 1 2 3 4 5 6 7 8 | Thiết lập tiếp theo

Records 1 through 10 of 74
1
full
items(1)
marc Add To Subset
Giỏ hàng?


Number Available: 1
Available At: Thesis Collection-1st Flr.
Request
Title Phương pháp gia cường kháng uốn cải tiến cho dầm bê tông cốt thép sử dụng tấm sợi cacbon /
Imprint Tp. Hồ Chí Minh: ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh - Đại học Bách Khoa, 2017.
Physical Descrip. 99 tr.: Minh họa; 30 cm. +


 
2
full
items(1)
marc Add To Subset
Giỏ hàng?


Number Available: 1
Available At: Thesis Collection-1st Flr.
Request
Title Phát hiện và phân tích vùng đám đông trong video /
Imprint Tp. Hồ Chí Minh: ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh - Đại học Bách Khoa, 2017.
Physical Descrip. 56 tr.: Minh họa; 30 cm. +


 
3
full
items(1)
marc Add To Subset
Giỏ hàng?


Number Available: 1
Available At: Thesis Collection-1st Flr.
Request
Title Nhận dạng tổn hao lực căng trong kết cấu dầm bê tông cốt thép ứng suất trước từ kết quả phân tích dao động /
Imprint Tp. Hồ Chí Minh: ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh - Đại học Bách Khoa, 2017.
Physical Descrip. 75 tr.: Minh họa; 30 cm. +


 
4
full
items(1)
marc Add To Subset
Giỏ hàng?


Number Available: 1
Available At: Thesis Collection-1st Flr.
Request
Title Tính toán và đánh giá ổn định hố đào trong đất sét dựa trên lý thuyết độ tin cậy /
Imprint Tp. Hồ Chí Minh: ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh - Đại học Bách Khoa, 2017.
Physical Descrip. 88 tr.: Minh họa; 30 cm. +


 
5
full
items(1)
marc Add To Subset
Giỏ hàng?


Number Available: 1
Available At: Thesis Collection-1st Flr.
Request
Title Phân tích tấm FGM chịu tải trọng di động sử dụng phương pháp phần tử chuyển động cải tiến (IMEM) /
Imprint Tp. Hồ Chí Minh: ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh - Đại học Bách Khoa, 2017.
Physical Descrip. 64 tr.: Minh họa; 30 cm. +


 
6
full
items(1)
marc Add To Subset
Giỏ hàng?


Number Available: 1
Available At: Thesis Collection-1st Flr.
Request
Title Khảo sát thực nghiệm phương pháp kiềm hóa nhằm tái thụ động cốt thép trong bê tông cốt thép đã bị cacbont hóa /
Imprint Tp. Hồ Chí Minh: ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh - Đại học Bách Khoa, 2017.
Physical Descrip. 117 tr.: Minh họa; 30 cm. +


 
7
full
items(1)
marc Add To Subset
Giỏ hàng?


Number Available: 1
Available At: Thesis Collection-1st Flr.
Request
Title Tính ma trận đồng hiện mức xám (GLCM) - Ứng dụng phát hiện vùng đặc trưng ảnh /
Imprint Tp. Hồ Chí Minh: ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh - Đại học Bách Khoa, 2017.
Physical Descrip. 59 tr.: Minh họa; 30 cm. +


 
8
full
marc Add To Subset
Giỏ hàng?


Request
Title Thiết kế kết cấu BTCT chịu động đất bằng phương pháp kiểm soát hư hại /
Imprint Tp. Hồ Chí Minh: ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh - Đại học Bách Khoa, 2017.
Physical Descrip. 113 tr.: Minh họa; 30 cm. +


 
9
full
items(1)
marc Add To Subset
Giỏ hàng?


Number Available: 1
Available At: Thesis Collection-1st Flr.
Request
Title Thiết kế kết cấu BTCT chịu động đất bằng phương pháp kiểm soát hư hại /
Imprint Tp. Hồ Chí Minh: ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh - Đại học Bách Khoa, 2017.
Physical Descrip. 113 tr.: Minh họa; 30 cm. +


 
10
full
items(1)
marc Add To Subset
Giỏ hàng?


Number Available: 1
Available At: Thesis Collection-1st Flr.
Request
Title Nghiên cứu thiết kế khối tổng hợp tần số ứng dụng trong chip thu truyền hình số mặt đất /
Imprint Tp. Hồ Chí Minh: ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh - Đại học Bách Khoa, 2017.
Physical Descrip. 137 tr.: Minh họa; 30 cm. +Tìm kiếm theo từ khóa

 Các từ: Kiểu tìm:
 
 

Cơ sở dữ liệu: UT General Collection

Any filter options that are chosen below will be combined with the Session Filters and applied to the search.
Nature of Contents Filters Format Filters

Including Excluding

Including Excluding
Language Filters Place of Publication Filters

Including Excluding

Including Excluding
Publication Date Context Date
  -     -  

Set Session Filters

Copyright © 2003 VTLS Inc. All rights reserved.
VTLS.com
Select Language