Bạn đọc truy cập | Lưu phiên làm việc | Đóng phiên làm việc
Save Session Close Session
VTLS Chameleon iPortal
Home Keyword Heading Keyword Reserve Search Other Databases Expert Cart

Tìm nhanh
Điều kiện tìm kiếm:
Tất cả
Sách
Báo
Tạp chí

Set Session Filters

Active Filter Settings
No Active Filters

Tìm lướt
Điều kiện tìm kiếm:

Database:
UT General Collection

0 tài liệu trong giỏ của bạn.

Lịch sử tìm kiếm

Recommended Reading
Sắp xếp theo:
Tăng dần Giảm dần
   Clear Subset
You searched UT General Collection - Mọi nơi: M07 Y17

Records 1 through 5 of 5
1
full
items(10)
marc Add To Subset
Giỏ hàng?


Number Available: 10
Available At: General Collection-1st Flr. Open Stored, General Collection-TVCS2
Request
Title Thuốc nhuộm trong dệt may /
Imprint Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2017.
Physical Descrip. 261 tr.: minh họa; 24 cm.


 
2
full
items(10)
marc Add To Subset
Giỏ hàng?


Number Available: 10
Available At: General Collection-1st Flr. Open Stored, General Collection-TVCS2
Request
Title Giáo trình phương pháp tính /
Imprint Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2017.
Physical Descrip. 140 tr.: minh họa; 24 cm.


 
3
full
items(10)
marc Add To Subset
Giỏ hàng?


Number Available: 10
Available At: General Collection-1st Flr. Open Stored, General Collection-TVCS2
Request
Title Đại số tuyến tính nâng cao /
Imprint Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2017.
Physical Descrip. 188 tr.: minh họa; 27 cm.


 
4
full
items(1)
marc Add To Subset
Giỏ hàng?


Number Available: 1
Available At: Thesis Collection-1st Flr.
Request
Title Sở hữu tổ chức và hiệu quả hoạt động doanh nghiệp: Một nghiên cứu tại thị trường Việt Nam /
Imprint Tp. Hồ Chí Minh: ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh - Đại học Bách Khoa, 2016.
Physical Descrip. 61 tr.: Minh họa; 30 cm. +


 
5
full
items(1)
marc Add To Subset
Giỏ hàng?


Number Available: 1
Available At: Thesis Collection-1st Flr.
Request
Title Dự báo sự gia tăng sức chống cắt không thoát nước của sét mềm theo thời gian và theo độ sâu ở khu vực Vĩnh Long /
Imprint Tp. Hồ Chí Minh: ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh - Đại học Bách Khoa, 2015.
Physical Descrip. 102 tr.: Minh họa; 30 cm. +


 

Tìm kiếm theo từ khóa

 Các từ: Kiểu tìm:
 
 

Cơ sở dữ liệu: UT General Collection

Any filter options that are chosen below will be combined with the Session Filters and applied to the search.
Nature of Contents Filters Format Filters

Including Excluding

Including Excluding
Language Filters Place of Publication Filters

Including Excluding

Including Excluding
Publication Date Context Date
  -     -  

Set Session Filters
Chọn danh sách dưới đây để quay lại:

Copyright © 2003 VTLS Inc. All rights reserved.
VTLS.com
Select Language