Bạn đọc truy cập | Lưu phiên làm việc | Đóng phiên làm việc
Save Session Close Session
VTLS Chameleon iPortal
Home Keyword Heading Keyword Reserve Search Other Databases Expert Cart

Tìm nhanh
Điều kiện tìm kiếm:
Tất cả
Sách
Báo
Tạp chí

Set Session Filters

Active Filter Settings
No Active Filters

Tìm lướt
Điều kiện tìm kiếm:

Database:
UT General Collection

0 tài liệu trong giỏ của bạn.

Lịch sử tìm kiếm

Recommended Reading
Sắp xếp theo:
Tăng dần Giảm dần
   Clear Subset
You searched UT General Collection - Mọi nơi: M01 Y18
Thiết lập trước | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 29 | Thiết lập tiếp theo

Records 1 through 10 of 290
1
full
items(1)
marc Add To Subset
Giỏ hàng?


Number Available: 1
Available At: General Collection (Foreign Lang), G. Flr. Closed Store
Request
Title Steel Design /
Imprint Mason, OH : Cengage Learning, 2018.
Physical Descrip. xvi, 751 p.: ill.; 24 cm.


 
2
full
items(1)
marc Add To Subset
Giỏ hàng?


Number Available: 1
Available At: General Collection-TVCS2
Request
Title Steel Design /
Imprint Mason, OH : Cengage Learning, 2018.
Physical Descrip. xvi, 751 p.: ill.; 30 cm.


 
3
full
items(2)
marc Add To Subset
Giỏ hàng?


Number Available: 2
Available At: General Collection-TVCS2, Technical Report Collection-1st Flr.
Request
Title Proceedings of the 4th Congrès International de Géotechnique - Ouvrages - Structures.
Imprint Singapore: Springer, 2018.
Physical Descrip. xxiii, 540 p.; 23 cm.
Series Stmt Lecture notes in civil engineering; Volume 8


 
4
full
items(2)
marc Add To Subset
Giỏ hàng?


Number Available: 2
Available At: General Collection-TVCS2, Technical Report Collection-1st Flr.
Request
Title Proceedings of the 4th Congrès International de Géotechnique - Ouvrages - Structures.
Imprint Singapore: Springer, 2018.
Physical Descrip. xxiii, 624 p.; 23 cm.
Series Stmt Lecture Notes in Civil Engineering; Volume 8


 
5
full
items(2)
marc Add To Subset
Giỏ hàng?


Number Available: 2
Available At: General Collection-TVCS2
Request
Title Quản trị & khởi nghiệp thương hiệu mở lối thành công
Imprint Hà Nội: Hồng Đức, 2017.
Physical Descrip. 351 tr.: minh họa; 21 cm.


 
6
full
items(2)
marc Add To Subset
Giỏ hàng?


Number Available: 2
Available At: General Collection-TVCS2
Request
Title Quản trị & khởi nghiệp dẫn đầu cuộc đua
Imprint Hà Nội: Hồng Đức, 2017.
Physical Descrip. 351 tr.: minh họa; 21 cm.


 
7
full
items(2)
marc Add To Subset
Giỏ hàng?


Number Available: 2
Available At: General Collection-TVCS2
Request
Title Quản trị tốt:
Imprint Hà Nội: Chính trị Quốc gia sự thật, 2017.
Physical Descrip. 338 tr.: minh họa; 24 cm.


 
8
full
items(1)
marc Add To Subset
Giỏ hàng?


Number Available: 1
Available At: General Collection-TVCS2
Request
Title Phong trào thanh niên - Sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (1957-2017)
Imprint Hà Nội: Trẻ, 2017.
Physical Descrip. 331 tr.: minh họa; 23 cm.


 
9
full
items(1)
marc Add To Subset
Giỏ hàng?


Number Available: 1
Available At: General Collection-TVCS2
Request
Title Ký ức văn khoa tổng hợp xã hội & nhân văn /
Imprint Tp. Hồ Chí Minh: Trẻ, 2017.
Physical Descrip. 320 tr.: minh họa; 23 cm.


 
10
full
items(1)
marc Add To Subset
Giỏ hàng?


Number Available: 1
Available At: General Collection (Foreign Lang), G. Flr. Closed Store
Request
Title Bridge Engineering:
Imprint New York, NY : McGraw-Hill Education, 2017.
Physical Descrip. xxiv, 498 p.: ill.; 29 cm.Tìm kiếm theo từ khóa

 Các từ: Kiểu tìm:
 
 

Cơ sở dữ liệu: UT General Collection

Any filter options that are chosen below will be combined with the Session Filters and applied to the search.
Nature of Contents Filters Format Filters

Including Excluding

Including Excluding
Language Filters Place of Publication Filters

Including Excluding

Including Excluding
Publication Date Context Date
  -     -  

Set Session Filters
Chọn danh sách dưới đây để quay lại:

Copyright © 2003 VTLS Inc. All rights reserved.
VTLS.com
Select Language